مصوبات جلسه دوم کمیته فنی تدوین استاندارد

این جلسه در تارخ 93/8/6 در سالن کنفرانس طبقه ششم شرکت بهره برداری مترو تشکیل گردید. در این جلسه در خصوص ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 25 بازدید

مصوبات جلسه اول کمیته ملی تدوین استاندارد ایمنی سیستم های حمل و نقل شهری

شروع جلسه توسط آقای مهندس نظری دبیر کمیسیون در خصوص کلیات جلسه انجام شد و جلسات هفتگی روز سه شنبه ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 19 بازدید

تشکیل جلسه اول کمیته فنی استاندارد ایمنی در بخش اول(ایستگاه و تونل)

اعضای محترمکمیسیون فنی استاندارد ایمنیبا سلام احتراما" جلسه اولکمیته فنی استاندارد ایمنی در پارت اول: الزامات بهره برداری ایمنی ایستگاهها وتونل ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 21 بازدید

برگزاری اولین جلسه کمیسیون تدوین استاندارد ملی ایمنی در سیستم حمل و نقل ریلی

جلسه افتتاحیه کمیسیون تدوین استاندارد ملی ایمنی برای سیستم های حمل و نقل ریلی درون شهری در شرکت بهره برداری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید

دعوت نامه سازمان استاندارد ملی ایران جهت برگزاری کمیسیون استاندارد ملی ایمنی

باسلام اعضای محترم دعوت شده به کمیسیون. به استحضار می رساند که با توجه به آغاز تدوین استاندارد ملی ایمنی برای ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 21 بازدید

فازهای تدوین استاندارد ملی ایمنی سیستم های حمل و نقل درون شهری

فاز اول :   تعیین پارامترهای ایمنی  ایستگاهها و تونل ها و الزامات بهره برداری از آنها فاز دوم :   تعیین شاخص ها و فاکتورهای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید

قوانین و نکات ایمنی استفاده از مترو

به هشدارهای ایمنی و تذکرات کارکنان ایستگاه توجه فرمایید. -به تابلوها و برچسب های ایمنی و هشدار دهنده نصب شده ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 122 بازدید

نکات مهم استفاده صحیح از مترو

1- به تابلوهای راهنمای نصب شده در ایستگاه ها و قطارها توجه نمائید. 2- ضمن آشنایی با مزایای بلیت های مختلف ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید

چشم انداز مترو تهران د رآینده

مطالعات نشان می دهد تا سال 1409 سفرهای درون شهری از دوازده میلیون به حدود 19 میلیون، شامل سفرهای شهرهای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید

فایل آشنایی با الگوی نگارش تدوین استاندارد ملی ایران

باسلام به پیوست فایل "آشنایی با الگوی نگارش تدوین استاندارد ملی ایران" جهت بهره برداری لازم تقدیم می گردد. دانلود فایل  
/ 0 نظر / 18 بازدید
آبان 93
1 پست
مهر 93
5 پست
شهریور 93
3 پست
مرداد 93
2 پست