برگزاری اولین جلسه کمیسیون تدوین استاندارد ملی ایمنی در سیستم حمل و نقل ریلی

جلسه افتتاحیه کمیسیون تدوین استاندارد ملی ایمنی برای سیستم های حمل و نقل ریلی درون شهری در شرکت بهره برداری مترو تهران  درروز چهارشنبه مورخه 93/07/16 از ساعت 10 الی 13 برگزار شد.
 این جلسه برای اولین بار در کشور به میزبانی شرکت بهره برداری مترو تهران با حضور سرکار خانم خضرایی مدیر کل دفتر تدوین استانداردهای ملی، دکتر منتظری مدیر دفتر مجمع جهانی حمل‌و‌نقل عمومی (UITP)، عبدالله پور رئیس کمیسیون تدوین استاندارد ایمنی برای سیستم های حمل و نقل ریلی درون شهری، نظری دبیر این کمیسیون و جمعی از مدیران و معاونان قطار های شهری کشور و سازمان آتش نشانی تهران برگزار شد.

/ 0 نظر / 27 بازدید