نکات مهم استفاده صحیح از مترو

1- به تابلوهای راهنمای نصب شده در ایستگاه ها و قطارها توجه نمائید.

2- ضمن آشنایی با مزایای بلیت های مختلف مترو (با پرسش از متصدیان فروش بلیت ایستگاه)، جهت صرفه جویی در وقت و هزینه از بلیت های مبلغ دار و مدت دار استفاده فرمائید.

3- هنگام سوارشدن به قطار رعایت حال افراد سالمند، بیمار و معلولین را نمائید.

4- به منظور رعایت حال سالمندان، بیماری و معلولین درهنگام تردد در ایستگاه ها و نیز سوار و پیاده شدن از قطار دقت نمائید.

5- به تابلوها و برچسب های ایمنی و هشداردهنده نصب شده در ایستگاه و قطار توجه نمائید.

6- جهت تعیین مسیر به علایم و تابلوهای راهنما توجه فرمائید.

7- هنگام تردد در ایستگاه ها از سمت راست خود حرکت نمائید و در مسیر عبور دیگران قرار نگیرید.

8- ورود هرگونه مواد و مایعات، تجهیزات قابل انفجار و اشتعال به داخل تمامی فضاهای مترو و قطارها ممنوع می باشد.

9- ورود هرگونه حیوان به داخل تمامی ایستگاه های مترو و قطارها ممنوع می باشد.

10- استعمال دخانیات در تمامی فضاهای مترو و قطارها ممنوع می باشد.

11-کپسول های آتش نشانی مستقر در ایستگاه ها و قطارها به منظور استفاده در مواقع اضطراری می باشد.

12- از دستکاری بی مورد تجهیزات و وسایل موجود در تمامی فضاهای مترو خودداری نمائید.

13- در صورت مشاهده رفتار مشکوک، سرقت و غیره مراتب را سریعاً به مسئول ایستگاه و یا پلیس مترو اطلاع رسانی نمائید.

14- جهت حفظ زیبائی و آراستگی مترو از ریختن زباله در ایستگاه ها و قطارها جداً پرهیز نمائید.

15- از دویدن روی پله برقی خودداری فرمائید.

16- در هنگام استفاده از پله برقی پاهای خود را کاملا بر روی یک پله قرار دهید و هندریل مشکی رنگ را با دست بگیرید.

17- در صورت داشتن عصا و یا چتر هیچگاه آن را روی پله برقی قرار ندهید.

18- بانوان گرامی هنگام استفاده از پله برقی مواظب چادر و لباس های بلند خود باشید.

19- از خاموش نمودن بی مورد پله برقی خودداری نمائید.

20- در زمان بروز دود و حریق از آسانسور استفاده ننمائید.

21- به تابلو ایمنی نصب شده در داخل اتاقک آسانسور توجه نموده و در صورت بروز مشکل با شماره تلفن اشاره شده در تابلوی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه تماس حاصل نمائید.

22- از عجله و شتاب جهت سوار شدن به قطار پرهیز نمائید.

23- برای سوار شدن به قطار از تمامی درها استفاده نمائید و از تجمع در مقابل یک درب خاص خودداری فرمائید.

24- ورود به تونل و محوطه ریلی ممنوع می باشد.

25- خط زرد لبه سکو حریم ایمن شماست، قبل از توقف قطار و باز شدن درها از آن عبور نکنید.

26- هنگام ورود به قطار و خروج از آن مراقب فاصله بین سکو و قطار باشید.

27- به منظور تسهیل در ورود و خروج از قطار ابتدا اجازه دهید مسافران داخل قطار خارج شوند سپس جهت ورود از کناره های در قطار استفاده نمائید.

28 - هنگام باز و بسته شدن درهای قطار از آن فاصله گرفته و مراقب انگشتان خود باشید.

29- هنگام بسته شدن درهای قطار به هیچ عنوان مانع بسته شدن آن نشوید.

30- از دویدن بر روی سکو خودداری نمائید.

31- در صورت احساس ضعف و بی حالی بلافاصله در هر محلی که هستید بنشنید و از مسئول ایستگاه کمک بخواهید.

32-در صورت افتادن وسایل شخصی خود در محوطه ریلی، جهت برداشتن آن از مسئول ایستگاه کمک بخواهید.

33- با مطالعه جداول زمانبندی حرکت قطارها و مشاهده تابلوهای PIS از موقعیت زمانی و مکانی قطارها مطلع شوید.

34- در ایستگاه های دارای فضای سبز ضمن رعایت حریم مربوطه ما را در نگهداری و ماندگاری زیبایی محوطه یاری نمائید.

35- به کلیه پیام هایی صوتی که در ایستگاه پخش می شود، به دقت توجه نمائید.

36- در تمامی موارد تاخیر و توقف قطار و سایر نواقص و حوادث پیش آمده ضمن حفظ خونسردی، کمال همکاری را با راهبر قطار و مامورین ایستگاه بعمل آورید.

37- هنگام امداد ماموران ایستگاه به افراد مصدوم و بیمار، ضمن خلوت کردن محیط و عدم ازدحام، ایشان را در ارائه خدمات مناسب یاری نمائید.

38- هنگام مشاهده سقوط و یا بهم خوردن تعادل همراهان و یا سایر مسافران برروی پله برقی سریعا"دکمه STOP (درابتدای و انتهای پله برقی، منتهی الیه هندریل مشکی ) را فعال نموده و به مامورین ایستگاه اطلاع دهید.

فرهنگ مترو سواری

 

/ 0 نظر / 37 بازدید