فازهای تدوین استاندارد ملی ایمنی سیستم های حمل و نقل درون شهری

فاز اول :

  تعیین پارامترهای ایمنی  ایستگاهها و تونل ها و الزامات بهره برداری از آنها

فاز دوم :

  تعیین شاخص ها و فاکتورهای ایمنی تجهیزات متحرک ،پایانه ها ، پست های برق و پایانه ها و  الزامات بهره برداری از آنها

فاز سوم :

 تعیین شاخص ها و فاکتورهای ایمنی در طراحی و نصب انواع سیستم های اعلام و اطفاء حریق دستی و هوشمند  و تجهیزات ایمنی مورد نیاز

فاز چهارم :

تعیین مقررات و دستورالعمل های ایمنی بهره برداری و شرایط اضطراری

 

فاز پنجم :

 تعیین مقررات و دستورالعمل های ایمنی تعمیر ونگهداری

 

/ 0 نظر / 23 بازدید