# افتتاحیه

برگزاری اولین جلسه کمیسیون تدوین استاندارد ملی ایمنی در سیستم حمل و نقل ریلی

جلسه افتتاحیه کمیسیون تدوین استاندارد ملی ایمنی برای سیستم های حمل و نقل ریلی درون شهری در شرکت بهره برداری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید