# قطارشهری

فازهای تدوین استاندارد ملی ایمنی سیستم های حمل و نقل درون شهری

فاز اول :   تعیین پارامترهای ایمنی  ایستگاهها و تونل ها و الزامات بهره برداری از آنها فاز دوم :   تعیین شاخص ها و فاکتورهای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید